Textat band till sorgbinderi

Hälsningstexten får vara max ca. 60 tecken. Floristen väljer ett band av en färg som passar till blommorna.

15,00